Terms and conditions

Terms and conditions

PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI XPERTALUMINIU.RO

  1. ASPECTE INTRODUCTIVE

Va mulțumim ca ați accesat website-ul nostru. Acest website este administrat de de X-PERT ALUMINIU S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Ploiesti, Sos. Ploiesti-Targoviste km.8, Str. Piramidei nr. 6 A, Județ Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1675/2016, având cod unic de înregistrare RO36542789 („X-PERT ALUMINIU „) si stabilește instrucțiunile pentru toți utilizatorii de internet care vor vizita acest website.

Utilizând website-ul nostru, veți găsi informații cu privire la serviciile pe care le prestează X-PERT ALUMINIU,  precum și cu privire la soluțiile/proiectele finalizate de către X-PERT ALUMINIU,  ori tipurile de produse oferite cât și o serie de broșuri care recomandă activitatea noastră.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a website-ului nostru, vă rugăm să parcurgeți cu atenție Termenii si Condițiile de mai jos. Astfel, prin accesarea şi/sau utilizarea acestui website, confirmați că ați citit, înțeles şi sunteți de acord cu Termenii şi condițiile de utilizare. În cazul in care nu sunteți de acord, vă rugăm să nu continuați navigarea pe acest website. Dacă una dintre prevederile de mai jos se dovedește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte prevederi rămân valabile.

Fiecare utilizator îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestui website. Astfel, nu veți întreprinde nicio acțiune care să deterioreze, împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcționarea acestui website și sunteți de acord să acționați întotdeauna conform prevederilor legale în ceea ce privește accesarea şi utilizarea acestui website.

X-PERT ALUMINIU își rezervă dreptul de a modifica, adăuga ori șterge în tot sau în parte informațiile prezentate pe website, modificările producând efecte la momentul postării, fără o notificare prealabilă. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la acest website ori de a îl închide pe perioadă nedeterminată, dacă va fi necesar.

  1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Materialele de pe website (care includ, dar fără a se limita la logo-uri, imagini, text, video-uri, reprezentări stilizate, mărci) sunt proprietatea intelectuala a X-PERT ALUMINIU sau, după caz, sunt publicate cu acordul terților care dețin dreptul de proprietate intelectuala asupra acestor materiale. Acestea nu pot fi copiate, reproduse, modificate, republicate, încărcate, denaturate, transmise sau distribuite în niciun fel, total sau parțial, fără acordul prealabil scris al X-PERT ALUMINIU,  cu excepția unei singure copii pe care o puteţi descărca pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să respectați drepturile de proprietate intelectuală şi orice alte drepturi conexe menționate. Folosirea acestor materiale în scop comercial este interzisă si poate atrage răspunderea civila și/sau penală, conform prevederilor legale aplicabile.

Următoarea notificare va apărea pe toate copiile parţiale sau totale ale cuprinsului Site-ului: “© X-PERT ALUMINIU S.R.L. – TOATE DREPTURILE REZERVATE”. X-PERT ALUMINIU îşi rezervă dreptul de a-si proteja în instanţă drepturile sale împotriva încălcării proprietății intelectuale.

  1. NATURA SI ACURATETEA INFORMAȚIILOR

Informațiile din acest website au caracter de prezentare a activității desfășurate de X-PERT ALUMINIU,  iar societatea va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate sunt actualizate, reale şi corecte. X-PERT ALUMINIU nu garantează autenticitatea materialelor şi renunţă în mod clar la responsabilitatea şi angajamentul faţă de informațiile furnizate pe aceste site-uri. Nici X-PERT ALUMINIU şi nici altă parte implicată în realizarea şi funcționarea website-ului nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor website-ului, care pot să apară direct, indirect sau incident la vizitarea website-ului. Nu trebuie să vă bazați pe ele pentru niciun anumit scop, și nu se da nicio interpretare sau garanție in ceea ce privește exactitatea sau întregimea acestora.

  1. ACCESS LA WEBSITE SI UTILIZAREA ACESTUIA

Website-ul este accesibil 24 de ore din 24, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. X-PERT ALUMINIU nu își asuma răspunderea pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/utilizare a website-ului.

In acest sens, admiteți că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca website-ul să nu includă erori şi că X-PERT ALUMINIU nu poate fi responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitate temporară a website-ului şi că (iii) funcţionarea site-ului poate fi influenţată negativ de circumstanţe ce nu pot fi controlate de X-PERT ALUMINIU precum, spre exemplu, legături de transmisie şi telecomunicare între X-PERT ALUMINIU şi dumneavoastră şi între X-PERT ALUMINIU şi alte sisteme şi reţele. X-PERT ALUMINIU şi/sau furnizorii acestuia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la întregul sau o parte din website pentru a realiza lucrări de întreținere şi/sau aduce îmbunătățiri şi/sau schimbări website-ului. X-PERT ALUMINIU nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea accesului la website.

Este interzisă folosirea acestui website in scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau imoral, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. X-PERT ALUMINIU nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

In plus, este interzis sa folosiți website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hartuire, licențios, calomniator, vulgar, scandalos, instigator, profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infractiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă sau ar încalcă legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, in mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele oricărei alte entități.

X-PERT ALUMINIU nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea acestui website.

Este interzis sa utilizați website-ul în scopuri publicitare sau comerciale de orice natură.

  1. LEGĂTURĂ CĂTRE ALTE WEBSITE‐URI

Website-ul poate conține legături conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automată la diferite pagini de internet. Includerea acestor legături conexe este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau in interesul utilizatorului sau in scop publicitar si de informare. Accesarea serviciilor si a informațiilor găsite pe aceste website-uri conexe se realizează de către utilizator exclusiv pe propriul risc. X-PERT ALUMINIU oferă doar posibilitatea accesării website-urilor conexe, neputând fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere, de orice natură, cu privire la conținutul, indisponibilitatea, calitatea sau natura acestor website-uri conexe. Nicio informație din aceste website-uri conexe nu a fost verificată sau garantată de X-PERT ALUMINIU.

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

X-PERT ALUMINIU nu garantează că acest website, informațiile găzduite și fișierele încărcate sau descărcate de pe acest website nu vor fi expuse riscului de a fi contaminate cu viruși. Este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră să implementați măsuri de securitate IT adecvate (inclusiv antivirus).

X-PERT ALUMINIU va lua toate măsurile pentru a asigura acuratețea şi actualizarea informațiilor postate pe website şi de conformarea la legislația aplicabilă. Societatea îşi rezervă dreptul de a schimba conținutul website-ului oricând şi fără un preaviz. De asemenea, X-PERT ALUMINIU nu garantează integral corectitudinea, precizia, actualizarea sau caracterul exhaustiv al informațiilor puse la dispoziție pe acest website. 

Drept urmare şi cu excepţia daunelor directe rezultate din conduita ilicită intenționată sau neglijența majoră din partea X-PERT ALUMINIU,  aceasta din urmă nu poate fi responsabilă pentru: (i) incorectitudinea sau omiterea informațiilor de pe website; (ii) orice daună rezultată din accesul neautorizat al unei terţe părţi care duce la modificarea informaţiilor sau materialelor furnizate pe website; (iii) la modul general, pentru orice daună, directă sau indirectă, indiferent de cauza, originea, natura sau consecința acesteia, chiar dacă X-PERT ALUMINIU a prevăzut o astfel de daună, care a apărut din cauza (a) accesării/neaccesării site-ului, (b) utilizării site-ului timp în care calculatorul sau produsul dumneavoastră a fost virusat şi/sau (c) încrederii în informațiile furnizate direct sau indirect pe site.

  1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizarea website-ului si/sau a serviciilor disponibile implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale vizitatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de catre X-PERT ALUMINIU,  in calitate de operator de date, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si cu Politica X-PERT ALUMINIU cu privire la protecția datelor cu caracter personal, disponibila aici.

  1. RECRUTARE

Dacă aplicați pentru o poziție în cadrul X-PERT ALUMINIU, menţionată în secțiunea Cariere de pe acest website, CV-ul sau alte informații pe care ni le furnizați vor fi utilizate exclusiv pentru examinarea solicitării dumneavoastră, conform prevederilor din Politica de confidențialitate.

  1. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

Website-ul X-PERT ALUMINIU utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie-urilor vă rugăm să consultați Politica de utilizare cookie-uri disponibilă aici.

  1. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Website-ul şi cuprinsul acestuia sunt guvernate de legislaţia română. Toate disputele cu privire la website sau cuprinsul acestuia vor fi soluționate de instanţele competente din România.

en_GBEN